سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره اعتراض باشگاه فولاد از پرسپولیس برای استفاده از بازیکن غیرمجاز یعنی حسین کنعانی زادگان که ۴ کارته بوده و نباید در برابر فولاد بازی می‌کرده مواردی را مطرح کرد.

او در این پاسخ به این سوال که نامه رسمی به سازمان لیگ یا کمیته انضباطی ابلاغ شده، گفت: روال به این شکل است که هر باشگاه درخواست اولیه خود را بعد از حدود گذشت دو ساعت از بازی تقدیم مسئول برگزاری باشگاه می‌کند و فردای بازی درخواست خود را به ارکان قضایی و دبیر کل ارسال می‌کنند. کمیته انضباطی هم به محض دریافت در رابطه با موضوع مورد اعتراض از ما استعلام لازم را می‌گیرند و خودشان تصمیم گیری کرده و رای را صادر می‌کنند.قبول یا رد این درخواست به عهده ارکان قضایی و کمیته انضباطی است.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ با اشاره به روند شناسایی و اعلام محرومین در هر هفته افزود: ما هر هفته با توجه به وجود یک سامانه ای در سازمان، لیست محرومین هر تیم را به باشگاه ها اعلام و آن ها لیست را امضا می‌کنند. اما این ملاک برای تصمیم گیری ارکان قضایی نیست و فقط جنبه اطلاع رسانی دارد. بعضا اتفاق افتاده که بعد از سه الی چهار هفته یک باشگاهی یک فیلمی را آورده که اصلا این گل به نام این بازیکن ثبت شده یا اصلا این کارت اشتباه بوده. علی رغم ارسال این لیست توسط ما، تمام مسئولیت و اتفاقات بعدی آن بر عهده باشگاه است.

مهدی ادامه داد: کنعانی زادگان جزء بازیکنان محروم در اطلاع رسانی های ما نبوده و ممکن است در این خصوص خطای انسانی صورت گرفته بوده یا ادله ای باشد یا داور بازی گزارشی که ثبت کرده مغایر با گزارش ارسالی از سمت باشگاه ها باشد که معمولا این اتفاقات کم رخ می‌دهد ولی هر باشگاهی مجاز است که اگر اعتراضی دارد آن را ارائه دهد.

وی در پایان اظهار کرد: اگر کمیته انضباطی درخواست را دریافت کرده باشد به سرعت پاسخگوی آن خواهد بود و استعلام نهایی به هفته آتی موکول نمی‌شود.