24سال از خداحافظی فرشاد پیوس از فوتبال می گذرد،مهاجمی گلزن و فرصت شناس که نیمه دوم دهه 60و اوایل دهه 70را با آقای گلی های پی درپی در فوتبال تهران ،ایران ،قطر و بازی های آسیایی گذراند و لقب ماندگار فرشاد آقای گل را به خود اختصاص داد.

در تصویری قاب شدنی  از روز خداحافظی فرشاد در 20تیر 76 و داربی استقلال برابر پرسپولیس ، ناصر حجازی سرمربی آبی ها در کنار پیوس و در حال بوسیدن او دیده می شود.

ناصر حجازی و فرشاد پیوس