عارف غلامی بازیکن تیم فوتبال استقلال که به دلیل پارگی رباط از میادین فوتبال دور مانده به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد.

این بازیکن پس از اینکه ورم پایش از بین رفت می‌تواند زیر نظر پزشکان تحت جراحی قرار بگیرد تا دوران نقاهت را پشت سر بگذارد.

عارف غلامی تا بهمن ماه حداقل نمی‌تواند برای آبی پوشان به میدان برود و باید دوران درمان خود را سپری کند.