رضا عنایتی بعد از بریدن کیک صعود تیم هوادار که مجوز حضور در لیگ برتر گرفت، این‌چنین غافلگیر شد!

رضا عنایتی