کشور گینه رسماً اعلام کرد ۵ ورزشکارشان که جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را کسب کرده‌اند، به ژاپن سفر نمی‌کنند.

وزیر ورزش گینه اعلام کرده که دولت نگران حفظ سلامت ورزشکاران است و به همین دلیل اجازه حضور این ۵ نفر که شامل دو دونده، یک شناگر، یک جودوکار و یک کشتی‌گیر بودند را صادر نکرد.