علیرضا زارعی در مورد تدوین سند توسعه فوتبال ساحلی کشور اظهار داشت:  بر اساس نیاز  کشور و اینکه تیم ملی فوتبال ساحلی ایران یکی از برترین تیم‌های ملی در سطح جهان است و بر اساس نیاز این رشته نزدیک به ۲ سال به اتفاق برخی از دوستان و همچنین مدیران سابق ،فعلی فدراسیون فوتبال،کمیته‌های فوتبال ساحلی، مربیان و پیشکسوتان بر روی موانع و پیشرفت توسعه فوتبال ساحلی کار کردیم و در نهایت این سند استراتژی توسط افراد نخبه فوتبال ساحلی و تنی چند از اساتید مدیریت ورزشی به مرحله اتمام رسید.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: برای تدوین این طرح جلسات زیادی با پیشکسوتان، مربیان، مدیران باشگاه‌های کشور و همچنین اساتید دانشگاهی داشتیم تا بهتر بتوانیم نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم. بعد از شناسایی نقاط ضعف قوت نقاطی را که بعنوان تهدید در مورد توسعه فوتبال ساحلی بود را شناسایی کرده و توانستیم با استراتژی‌های مناسب این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. حال باید مسئولین فوتبال ساحلی  نسبت به توسعه و بهره وری منابع انسانی مدیریت فنی و تخصصی، ابعاد نظام یک‌پارچه مدیریت استعداد و تسهیل مسیر ترقی بازیکنان و طراحی و استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد ارکان فوتبال ساحلی کشور اقدام لازم را انجام دهند.

علیزاده افزود: امیدوارم با حضور محتشم، بعنوان مسئول کمیته فوتبال ساحلی کشور در زمینه استعدادیابی و همچنین توسعه فوتبال ساحلی پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم.در حال حاضر فوتبال ساحلی ایران نیاز به استعدادیابی بصورت علمی و منطقی دارد تا بتواند در سال‌های آینده همچنان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

بازیکن سابق تیم ملی همچنین در مورد قوانین جدید AFC در مورد فوتبال ساحلی اظهار داشت: مهمترین تغییر قوانین جدید فوتبال ساحلی نگه داشتن توپ توسط دروازبان در نیمه زمین خودی به مدت ۴ ثانیه است. این تغییر  بیشتر به ضرر تیم‌هایی ایران، روسیه و تاهیتی و چند کشور دیگر که دروازبان‌هایی آنها با پا  عملکرد خوبی دارند و به یک تاکتیک خاص برای آنها تبدیل شده است دارد.

وی گفت: یکی از شگردهای تیم‌ملی ایران در سال‌ها همین تاکتیک پای دروازبان بوده است  و این موضوع بسیار تاثیر داشته و بارها شاهد بودیم توسط همین دروازه بان‌ها گره بسیاری از بازی‌ها باز شده و تیم ملی ایران بازی را به نفع خود به پایان رسانده است.