وریا غفوری موفق شد از روی نقطه پنالتی دروازه گل گهر را باز کند تا این دیدار با تساوی یک بر یک ادامه یابد.