به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، در حالی که محمد رویانیان امروز در گفتوگویی اعلام کرده که با مصطفی دنیزلی جلسهای خواهد داشت و او در این جلسه "باید قول قهرمانی" بدهد، روزنامه وطن ترکیه به نقل از دنیزلی نوشته که او آماده بازگشت به بشیکتاش است و این اظهارنظر در سایت گل ترکیهای هم بازتاب داشته است.

دنیزلی به روزنامه وطن ترکیه گفت: من هنوز پیشنهاد رسمی از بشکیتاش دریافت نکردهام. مسائلی است که باید در ایران دربارهاش حرف بزنم اما اگر بشیکتاش من را بخواهد آمادهام که به این تیم برگردم. مشکلات مالی اخیر در باشگاه برایم اهمیتی ندارد و بشيکتاش می تواند با بازیکنانی که در اختیار دارد برای کسب عنوان رقابت کند.