به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان؛ مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه همیشه آمادگی دارم تا حرفها و نظرات علی پروین را بشنوم، گفت: ایشان بزرگ ما در پرسپولیس است و من برای شنیدن حرفهای ایشان نیاز به بلندگو ندارم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت: علی پروین بزرگ پرسپولیس است و در بحران‌ها همیشه از حضور ایشان بهره برده‌ایم. پروین همیشه کنار پرسپولیس و ما حضور دارد و برای شنیدن حرف‌های ایشان نیاز به بلندگو نیست. من همیشه منتظرم حرف‌های او را بشنوم تا آنها را برای ساختن پرسپولیس بزرگ به کار بگیرم.

رویانیان ادامه داد: مسلما باید هر چه سریعتر کمیته بررسی عملکرد تیم پرسپولیس با حضور علی پروین تشکیل شده و از نظرات ایشان استفاده شود.