خبرهای ضدونقیض درباره سردار آزمون و تیم هایی که به او در اروپا پیشنهاد می دهند و هیچ کدام از این خبرها نیز به واقعیت تبدیل نمی شود، حتی خود این بازیکن را خسته کرده است. خوشبختانه سردار آزمون هر چند کمی دیرتر از موعد مقرر اما سرانجام به این شایعات پاسخی قاطعانه داد. حرف های او را در زیر می خوانید:

*این خبرها را در مورد خودم می ببینم و می خوانم اما هیچ وقت دیده اید من بگویم فلان تیم می روم؟

*خودشان می نویسند که پیشنهاد دارم یا تست پزشکی می روم. من ایران هستم اتما می نویسند که با فلان باشگاه تمام کرده ام.

*روز اول که باشگاه لیون پیشنهاد داد همان جا زنیت ریجکت کرد و گفت نه به هیچ وجه!

*من وقتی با باشگاهم قرارداد دارم حتی اگر بخواهم به یک تیم دیگر بروم هم نمی توانم.