مسعود معمایی در مورد جلسه امروز برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو اظهار داشت: مذاکراتی در همین خصوص با  مهدی رحمتی  داشته و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رضا مهاجری را به عنوان سرمربی تیم فوتبال شهر خودرو برای فصل پیش رو انتخاب کنیم با انتخاب این مربی از این پس برنامه‌های خود در جهت آماده سازی تیم فوتبال این باشگاه آغاز خواهیم کرد. امیدوارم فصل خوبی را همراهی مربی پیش رو داشته باشیم.

مهدی رحمتی از سرمربیگری شهرخودرو برکنار شد