ترکیب تیم ملی فوتبال سوریه برای دیدار مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان به شرح زیر مشخص شد:

ابراهیم عالمه، سعد احمد، کامل حمیشه، عمر خربین، محمود المواس، محمد عثمان، ثائر کروما، خالد کروداغلی، عبدالرحمن ویس، اسراء حمویه و موید الخولی

دیدار دو تیم از ساعت 20:30 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

ترکیب تیم ملی فوتبال سوریه برای بازی ایران اعلام شد