مهدی قایدی درباره بازی برای تیم ملی گفت: هم استرس و هم هیجان دارم. من برای پوشیدن لباس تیم ملی لحظه شماری می‌کنم. در اولین بازی رسمی خودم هم توانستم مثمرثمر باشم. هر چه بیشتر بازی کنیم، راحت‌تر هم بازی می‌کنیم.

اولین اظهارات قایدی پس از پیوستن به شباب الاهلی

بازیکن بوشهری تیم ملی که به تازگی به شباب الاهلی پیوسته درباره وضعیت یک بازیکن جوان در بدو ورود به تیم ملی گفت: وقتی من به تیم ملی آمدم، می‌ترسیدم. حتی در زمان کی‌روش گفته بودند او سخت‌گیر است که می‌گفتم به اردوی تیم ملی نروم اما وقتی آمدم جو تیم ملی خوب بود. جو تیم ملی برای من خوب است و ناراحت‌کننده نیست. همه شوخی می‌کنند و می‌خندند اما در کارشان هم جدی هستند. بازی‌های بزرگ به ما کمک می‌کند.