کمیته بین المللی پارالمپیک 6 عضو تازه انتخاب شده شورای ورزشکاران (4 زن و 2 مرد) را معرفی کرد که این افراد با حضور زهرا نعمتی تا 3 سال آینده و بازی های پارالمپیک پاریس 2024 در این شورا فعالیت خواهند کرد

اعضای این شورای به شرح زیر می باشند:

مارتینا کایرونی از ایتالیا (پارا دوومیدانی)

دانیل دیاس از برزیل (پارا شنا)

عمارا دیورند الیاس از کوبا (پارادوومیدانی)

تاکایوکی سوزوکی از ژاپن (پارا شنا)

جیتسکه ویسر از هلند (بسکتبال با ویلچر)

زهرا نعمتی از ایران (پارا تیروکمان)

افتخاری دیگر برای زهرا نعمتی در پارالمپیک توکیو

این کمیته مشتکل از 6 نماینده از رشته های تابستانی و 3 نماینده از رشته های زمستانی هست و صدای ورزشکار دارای معلولیت در سرتاسر جهان می باشد. انتخابات شورای ورزشکاران IPC از تاریخ 19 اوت الی 3 سپتامبر در دهکده بازی های پارالمپیک در توکیو برگزار شد و در مجموه 2447 ورزشکار، 55.5 درصد تمام ورزشکاران حاضر در این دوره از بازی ها، با رای خود نمایندگان شان را انتخاب کردند. مشارکت در این دوره با افزایش 1.5 درصدی نسبت به دوره قبل( ریو 2016) همراه بود.

زهرا نعمتی پس از قرار گرفتن در جمع اعضای شورای ورزشکاران IPC گفت: " ورزشکاران معلول انسان هایی توانمند هستند که سختی های جهان را به سخره می گیرند. می خواهم صدای رصای این انسان های قدرتمند در IPC و در جهان باشم."

این کمیته به عنوان پلی بین ورزشکاران و سیاست گذاران عمل می کند و تاثیر بسیار مهمی در رشد و توسعه جنبش پارالمپیک در دنیا دارد.

3 نماینده دیگر این شورا نیز از بین ورزشکاران ورزش های زمستانی در بازی های پکن 2022 انتخاب می شوند.