در ادامه مسابقات دوومیدانی پارالمپیک و در ماده پرتاب وزنه ایستاده F63 سجاد محمدیان با هشت ورزشکار رقابت کرد و به مدال نقره رسید.

در این رقابت ها که در استادیوم المپیک توکیو برگزار شد، محمدیان با پرتاب 14 متر و 88 سانتیمتر، عنوان دوم را از آن خود کرد و جمع مدال های نقره ایران را به عدد 11 رساند.

مدال نقره سجاد محمدیان دز پارالمپیک توکیو

«دیویس» از بریتانیا با 15 متر و 33 سانتیمتر عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و «فیصل» از کویت با 14 متر و 13 سانتیمتر سوم شد.

نتیجه پرتابهای محمدیان در رقابت امروز به این ترتیب است:

پرتاب اول: 14 متر و 88 سانتیمتر

پرتاب دوم: خطا 

پرتاب سوم: 14 متر و 12 سانتیمتر

پرتاب چهارم: 14 متر و 5 صدم سانتیمتر

پرتاب پنجم: خطا

پرتاب ششم: خطا