حدود دو ماه پیش هیئت مدیره استقلال با استعفای سه نفر از اعضا دچار تغییرات شد. وزارت ورزش و جوانان در دولت قبل، علی اصغر ملکیان، پرویز مظلومی، حمیدرضا آصفی، احمد مددی و داریوش دلفانی را به عنوان نفرات جدید معرفی کرد.

دلفانی و آصفی از سمت خود کناره‌گیری کردند تا بار دیگر تعداد اعضای هیئت مدیره استقلال کاهش پیدا کند. قرار است با حضور حمید سجادی در وزارت ورزش، تغییراتی در هیئت مدیره استقلال اعمال شود. این تغییرات ممکن است اضافه شدن یکی دو نفر به هیئت مدیره باشد.

هیات مدیره استقلال تغییر می کند