جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس چند روز قبل استعفای خود را به صورت  مکتوب  به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد. اکنون قرار است حمید سجادی وزیر ورزش در این باره تصمیم بگیرد.  

گفته می‌شود در صورت موافقت با استعفای جعفر سمیعی، یکی از گزینه‌های مدیرعاملی پرسپولیس، مجید صدری رئیس هیئت مدیره سرخپوشان  خواهد بود.   

چه کسی جانشین سمیعی در پرسپولیس می شود؟

البته چند روز قبل از  سردار آجرلو به عنوان  جانشین سمیعی در سمت مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس نام برده شد، اما این موضوع تکذیب شد.