عصر امروز اعضای هیأت مدیره دو باشگاه استقلال  و پرسپولیس با سید حمید سجادی  دیدار کردند و در خصوص مسایل و موضوعات مرتبط با دو باشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه بنا بر پیشنهاد اعضای هیأت مدیره پرسپولیس و اصرار جعفر سمیعی با استعفای مدیرعامل باشگاه سرخ پوشان پایتخت موافقت شد.

پذیرفته شدن استعفای مدیر عامل پرسپولیس