دراگان اسکوچیچ  در نشست خبری پیش از دیدار ایران و عراق اظهار داشت: بازی ما با عراق کاملا متفاوت از بازی اول ما خواهد بود. همه بازیکنان ما در این بازی آماده هستند و امیدوار به پیروزی در این بازی هستیم.

وی با اشاره به عملکرد ادووکات در  تیم ملی عراق  افزود:خیلی سخت است که عملکرد ادووکات را با یک بازی تحلیل کنید. او مربی بزرگ و سرشناسی است اما ما برای پیروزی در این بازی آماده هستیم.

اسکوچیچ