پس از کناره‌گیری جعفر سمیعی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس ، اعضای هیئت مدیره این باشگاه، سید مجید صدری را به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب کردند تا امور جاری باشگاه را انجام بدهد.

سرپرست جدید پرپسولیس معرفی شد

صدری پیش رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم است.