رشید مظاهری با فولاد خوزستان به توافق رسید و در صورت باز شدن پنجره فولاد قرارداد خودش رو با این تیم امضا خواهد کرد

مقصد نهایی گلر استقلال لو رفت!