تمرین روز شنبه تیم فوتبال استقلال از ساعت ۲۰:۱۰ و با صحبت‌های فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در جمع بازیکنان و در زمین تمرینی ورزشگاه الوصل برگزار شد.

بازیکنان در این جلسه تمرینی پس از گرم کردن به مرور یک تاکتیک گلزنی مشغول شدند.

بخش بعدی این تمرین را مرور یک تاکتیک تیمی تشکیل داد. فوتبال درون تیمی بخش پایانی این تمرین بود.

گزارش تمرین استقلال در کمپ الوصل امارات