گل محمدی برای دلجویی از مهاجم سرخ ها پیامی را در صفحه شخصی اش منتشر کرد. 

استوری یحیی گل محمدی در پی مصدومیت مهدی‌خانی در جریان تمرین اخیر را پرسپولیس در زیر می بینید:

واکنش شبانه یحیی گل محمدی به حادثه تلخ تمرین پرسپولیس