روی اشتباه مرادمند ضربه چیپ گومیس وارد دروازه استقلال شد.

 

حجم ویدیو: 1.56M | مدت زمان ویدیو: 00:00:11