گویا دعوای اسکوچیچ و یحیی بر سر باقری بالا گرفته است؛ موضوعی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد در خبر امروز شده است.

کاریکاتور