عادل فردوسی‌پور هنگام بازی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان به صورت همزمان بازی تیم ملی فوتسال و تراکتور را هم دنبال می‌کرد.  در این تصویر فردوسی‌پور با ۴ مانیتور تمام بازی‌های روز گذشته را بصورت همزمان رصد می‌کند.این در حالی است که عادل مدت هاست از صداوسیما دور شده و هیچ گزارشی برای این سازمان انجام نداده است.

عادل فردوسی پور را قیاس کنید با گزارشگرانی که گفته می شود بازی ای که به صورت مستقیم گزارش می کنند را هم بعضا نمی بیینند!

عادل فردوسی پور در حال تماشای بازی پرسپولیس و تیم ملی فوتسال+عکس