مصطفی آجرلو ، مدیر عامل جدید باشگاه استقلال برای برگزاری مراسم معارفه خود وارد ساختمان این باشگاه شد. این مراسم ظهر امروز انجام شد.

پیش از این احمد مددی، مدیر عامل مستعفی آبی پوشان نیز وارد ساختمان باشگاه شده بود.

اصغر ملکیان، رئیس مستعفی هیئت مدیره در مراسم معارفه آجرلو حضور داشت.

برگزاری مراسم معارفه مدیر عامل جدید باشگاه استقلال

مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش و جوانان، افضلی و مجتبی عبداللهی اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه در ساختمان خیابان سعادت آباد حضور پیدا کرده بودند.

مراسم معارفه مصطفی آجرلو به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال در حضور احمد مددی برگزار و صحبت‌های لازم انجام شد.