تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  ششم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

روزنامه استقلال

روزنامه فرهیختگان

روزنامه پرسپولیس

روزنامه شهرآرا

روزنامه گل

خبر ورزشی

خراسان ورزشی

ابرار ورزشی

فوتبالز

شوت

هدف

ایران ورزشی