ظاهرا مدیران این شرکت مذاکراتی نیز با پرسپولیسی‌ها داشته اند. این درحالی است که سال گذشته هم اخباری شنیده شد مبنی بر اینکه اسپانسر استقلال در مقطعی به باشگاه پرسپولیس کمک کرده است.

این زمزمه ها در شرایطی شنیده می شود که باشگاه پرسپولیس مدعی برگزاری مزایده برای انتخاب اسپانسر جدید است!

مذاکره اسپانسر استقلال با پرسپولیس