مهدی عبدیان در مورد سلطانی‌فر گفته او به ما گفت ۸۰ درصد وقت من صرف استقلال می شود و ۲۰ درصد سهم سایر تیمها. صرف نظر از درست یا غلط بودن این جمله باید گفت حرف‌هایی که عبدیان زد سوژه فضای مجازی است و باعث کرکری جدید هواداران پرسپولیس و استقلال شده است.

اعتراف یک استقلالی حامی مجیدی جنجالی شد

معمولاً هواداران استقلال می گفتند سلطانی فر پرسپولیسی است و حالا عضو سابق هیئت‌مدیره خودشان که رابطه خوبی هم با فرهاد مجیدی دارد، از وزیر سابق ورزش نقل قول می‌کند که بیشتر به فکر استقلال بود. به نظر می‌رسد مادامی که وزارت ورزش بخواهد تیم‌داری کند، همین داستان ها وجود خواهد داشت و حالا هم سجادی یک روز پرسپولیسی می‌شود و روز دیگر استقلالی. به همین دلیل بایدتدبیر مهمی برای تیم داری کردن وزارت ورزش که حکم شتر سواری دولا دولا را دارد، اندیشیده شود.