از هفته یازدهم رقابت های لیگ فوتبال دانمارک ، وایله میهمان اودنسه است و این بازی ساعت 20:30 آغاز می شود.

ترکیب وایله در این بازی اعلام شد و سعید عزت اللهی در ترکیب اصلی تیمش حضور دارد.

وایله در حال حاضر با 2 امتیاز دوازدهم است.

اودنسه هم با 11 امتیاز مکان نهم را در اختیار دارد.

عزت اللهی در ترکیب اصلی وایله در لیگ دانمارک