مدیریت جدید تیم فوتبال استقلال  تصمیم گرفته است تا قبل از شروع لیگ جدید و دیدار با تیم فوتبال هوادار در هفته اول، بخشی از مبلغ قرارداد بازیکنان را پرداخت کند.

استقلالس ها شارژ می شوند

به این ترتیب بازیکنان آبی پوش از محل حق انتقال مهدی قایدی بخشی از مطالبات خود را از باشگاه دریافت خواهند کرد.