امیرمحمد یزدانی پس از مدال نقره جهان، عنوان کرد: یکسری برنامه‌ها برای فینال داشتیم، متاسفانه غفلت کردم و دستم گیر کرد که باختم. شرمنده شدم، دوست داشتم طلا بگیرم اما نشد.

آزادکار کشورمان در وزن 65 کیلوگرم گفت: باید از کسانی که برایم دعا کردند تشکر کنم. این مدال هم باارزش است و هر چه داشتم گذاشتم. تا ثانیه آخر جنگیدم، امیدوارم مردم عذر مرا پذیرا باشند و این مدال را از من بپذیرند.

امیرمحمد یزدانی پس از مدال نقره جهان

در 4 وزن دوم مسابقات جهانی، امیرمحمد یزدانی و علیرضا سرلک نقره گرفتند.