پرسپولیس پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر بوده است. آنها با قهرمانی های متوالی تاریخ ساز بوده اند. کاوه علی اسماعیلی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس هم کری خوانی جالبی می کند و می گوید: «به دوستان سازمان لیگ هم گفته ایم تا لحظه آخر جام را سالم نگه دارند که لازمش داریم!»

کری خوانی جالب یک پرسپولیسی با جام قهرمانی