محمدعلی گرایی پس از کسب مدال برنز مسابقات جهانی کشتی فرنگی ، عنوان کرد: خوشحالم توانستم با مدال برنز دل مردم را شاد کنم.

وی درباره اینکه کنده بلند کردی و توانستی خیلی زود کشتی را تمام کنی، خاطرنشان کرد: دوست داشتم کشتی را ببرم و بیشتر از آن دوست داشتم هر چه سریعتر تمام کنم تا پیش محمدرضا بروم را تا به او کمک کنم که کمربند را بگیرد چون در کلکسیون ما جای همین کمربند خالیست. مطمئن باشید او در این مسابقات طلا می‌گیرد همان طور که قبل از المپیک گفتم محمدرضا طلا می‌گیرد اینجا هم می‌گویم.

قول محمد علی گرایی برای طلای برادر خود

 گیوی مربی تیم ملی هم گفت: محمدعلی محکوم به برد است اما باخت او مقابل ولاسوف یک اتفاق بود مطمئن باشید او را یک جا گیر می‌اندازیم.