سرمربی تیم ملی کره جنوبی ترکیب زیر را برای بازی تیم ملی کشورمان انتخاب کرده است:

کیم سوئنگ گیو، لی یونگ، کیم مین جائه، جونگ وو هونگ، هوانگ این بئون، سون هیون مین، لی جائه سو، هوانگ هی چانگ، هونگ چول،  هوانگ هو جی، کیم یونگ گوون

این بازی ساعت 17 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

ترکیب کره جنوبی برای رویارویی با ایران مشخص شد