تيم فوتبال زنان آلمان كه پيش از اين در مسابقات جهاني تايلند در سال 2004 نيز به مقام قهرماني رسيده بود، اين بار در آلمان و با پيروزي در تمامي ديدارهاي خود به قهرماني مسابقات جام جهاني زنان رسيد. ماشين گل دويسبورگ الكساندرا پوپ، تيم آلمان را با هدايت مارن ماينرت را بر مدار پيروزي قرار داد تا اين تيم در طول اين بازيها 20 گل به ثمر برساند. نيمي از اين گلها را الكساندرا پوپبه ثمر رساند. در اين بين عملكرد تيم فوتبال زنان نيجريه با توجه به عدم ميزباني بيش از قهرماني تيم ميزبان به چشم آمد. تيم نيجريه با كسب نتايج قابل توجه توانست نخستين تيم آفريقايي مدعي مدال در بازيهاي جام جهاني زنان باشد. پيش از اين بازي، تيم كره جنوبي با به ثمر رساندن تنها يك گل توسط برنده كفش و توپ نقره جي سو يون از سد كلمبيا گذشت تا سومين تيم جام جهاني زنان آلمان باشد.