این بازیکن جوان با خوبی و خوشی پس از مشورت با سرمربی پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد و از این تیم جدا شد.

دهقانی اما پس از جدایی هر جایی می نشیند از معرفت و اخلاق یحیی گل محمدی تعریف و تمجید می کند. چرا؟

اول آن که رضا دهقانی قبل از جدایی با یحیی گل محمدی مشورت کرد و سپس تصمیم گرفت. سرمربی پرسپولیس با تأکید براینکه به فوتبالش علاقه دارد به دهقانی یادآوری کرده بود که در این تیم شاید خیلی به او بازی نرسد و اگر تصمیم گرفته است جایی برود تا بیشتر بازی کند کمکش خواهد کرد.

گل محمدی صادقانه به رضا دهقانی کمک کرد تا تصمیم بهتری بگیرد اما شاید اتفاق جالب تر چیز دیگری بود.

رضا دهقانی مبلغ کمی از پول قراردادش را از باشگاه پرسپولیس گرفته بود که البته زیاد هم نبود. این بازیکن جوان با یحیی گل محمدی تماس گرفت که همین مبلغ اندک را هم به باشگاه پس بدهد اما سرمربی پرسپولیس به او اطمینان داد نیازی نیست چرا که با وجود مصدومیت کنار تیم تمرین کرده و کم نگذاشته است.

سنگ تمام یحیی گل محمدی برای یک بازیکن

گل محمدی برخوردی با رضا دهقانی انجام داد که این بازیکن با خوشحالی و درحالی از پرسپولیس جدا شود که نزد همه بگوید دوست دارد باز هم با سرمربی سرخپوشان تهرانی کار کند.