تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

پرسپولیس

ایران ورزشی

فرهیختگان ورزشی

خبر ورزشی

گل

استقلال

ابرار ورزشی

فوتبالز