« جی‌پی‌اس » ویژه دروازه‌بانان به پیشنهاد «آلین دینکا» مربی دروازه‌بانان تراکتور تهیه و در تمرینات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تکنولوژی در باشگاه‌های مطرح همچون چلسی ، پاریس سن ژرمن و ... استفاده می‌شود.

این جی‌پی‌اس عملکرد دروازه‌بان در تمرینات همچون جامپینگ، دایو، سیو، دفع توپ با پا و ... را ارزیابی کرده و داده‌های آنالیزی ارایه می‌کند.

شباهت تراکتور به چلسی و پاریس سن ژرمن+ عکس

شباهت تراکتور به چلسی و پاریس سن ژرمن+ عکس

شباهت تراکتور به چلسی و پاریس سن ژرمن+ عکس