وریا غفوری کاپیتان استقلال که دچار مصدومیت جزئی شده است،‌امروز در محل تمرین آبی پوشان پایتخت حضور یافت اما با تشخیص کادرپزشکی تمرین نکرد.

غفوری روز گذشته نیز تمرینات اختصاصی انجام داده بود و امروز به خاطر دردی که داشت تمرین نکرد. پزشکان استقلال برای جلوگیری از تشدید مصدومیت کاپیتان تیم شان جلوی تمرین کردن او را گرفتند.

غیبت کاپیتان استقلال در تمریم امروز تیمش

غفوری البته به نظر می‌رسد مشکل خاصی ندارد و همان درد کهنه در زانو او را اذیت می‌کند. با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد کاپیتان آبی ها با استراحت بهبودی پیداکند و قبل از دیدار با نساجی به تمرینات برگردد.

باشگاه استقلال نیز مصدومیت غفوری را جزئی خوانده و به احتمالا فراوان او مشکلی برای بازی کردن مقابل نساجی نخواهد داشت.