دنی آلوس در مراسم معارفه خود در نوکمپ صندل یا دمپایی معروف خود را پوشید. باشگاه بارسلونا در واکنش به این اتفاق لقب «سادگی» را به او داد. او سال ۲۰۰۸ هم وقتی از سویا به بارسلونا پیوست با دمپایی در مراسم معارفه‌اش شرکت کرده بود و ظاهراً به همین دلیل هم او دوباره این حرکت را انجام داد تا شاید دوره دوم حضورش در بارسا مانند دوره اول پرافتخار باشد.

فرشته نجات بارسلونا با دمپایی آمد+عکس