گل اول پرسپولیس به مس رفسنجان از روی نقطه پنالتی توسط مهدی ترابی در دقیقه71 را مشاهده می نمایید.

گل پرسپولیس به مس رفسنجان را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 1.07M | مدت زمان ویدیو: 00:00:24