مجتبی خورشیدی ، سرپرست تیم ملی گفت: تا پایان بازی های مقدماتی جام جهانی روزهای فیفا برای برگزاری بازی های دوستانه نخواهیم داشت. اگر فدراسیون فوتبال برای تیم ملی دیدار تدارکاتی پیش بینی کند تیم ملی لژیونرها را در اختیار نخواهد داشت و این برای تیم ملی سودمند نخواهد بود. چرا که لژیونرها طبق قانون دو سه روز پیش از بازی رسمی در اختیار تیم ملی قرار می گیرند. خیلی ها فدراسیون فوتبال را به خاطر عدم برگزاری بازی دوستانه برای تیم ملی نقد می کنند اما واقعیت این است که زمان حضور لژیونرها در اردوی تیم ملی این اجازه را به ما نمی دهد و کادر فنی تیم ملی هم در چنین شرایطی صلاح به برگزاری بازی دوستانه نمی بیند.

او در ادامه گفت: بعد از بازی های فروردین ماه روزهای فیفا برای برگزاری بازی های دوستانه از راه خواهد رسید و ما می توانیم در آن زمان برای تدارک جام جهانی بازی دوستانه برنامه ریزی کنیم. انشاالله با صعود تیم ملی به جام جهانی 2022 فدراسیون فوتبال با تعامل با کادر فنی تیم ملی برای برگزاری بازی های دوستانه برنامه ریزی خواهد کرد.

تیم ملی بازی دوستانه نخواهد داشت