تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۳۰ آبان ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

پرسپولیس

گل

ایران ورزشی

شوت

خبر ورزشی

ابرار ورزشی

فرهیختگان ورزشی

آوای استقلال