پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته ششم لیگ برتر به مصاف هم می روند. پرسپولیس قبل از بازی با صنعت نفت آبادان با 8 امتیاز از 5 بازی در جایگاه هفتم لیگ قرار دارد و صنعت نفت آبادان نیز با 4 امتیاز در نزدیکی های انتهای جدول است.

برنامه بازیهای پرسپولیس در لیگ برتر 1401-1400

پرسپولیس در بازی با صنعت نفت آبادان نمی خواهد بازنده باشد تا بتواند خود را به صدر جدول نزدیک کند. از سوی دیگر صنعت نفت آبادان نیز با گرفتن امتیاز از پرسپولیس می خواهد دوباره خود را جدول به پله های بالاتری برساند.

تاریخ و ساعت بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته ششم لیگ برتر

ساعت بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

پرسپولیس  و صنعت نفت آبادان از ساعت 18:00 روز چهارشنبه 3 آذرماه به مصاف هم می روند.