با اعلام رسمی سازمان لیگ مسابقات فوتبال لیگ آزادگان همچنان بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ  فوتبال در نامه ای رسمی به هیات های فوتبال اعلام کرد که این مسابقات کما فس السابق به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

بر این اساس حضور غیرقانونی تماشاگران در ورزشگاه زمینه ساز تعطیلی آن دیدار خواهد بود.

برگزاری لیگ آزادگان همچنان بدون تماشاگر+نامه