وریا به شهرآورد می رسد /تصمیم جدی رادو برای جدایی / بی زحمت ببرید /پیشخوان

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آذر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

ابرار ورزشی

استقلال

پرسپولیس

خبر ورزشی

ایران ورزشی

شوت

شهر آرا

گل

فوتبالز

فرهیختگان