فرشید سمیعی در خصوص دعوت فدراسیون فوتبال از دو باشگاه براى بررسى موضوع صدور بیانیه هاى اخیر اظهار داشت:از این فرصت مغتنم براى رسیدگى به تخلفات باشگاه رقیب استقبال مى کنیم و مى توانیم گزارش مبسوطى از موارد مرتبط را به مسئولین فدراسیون ارائه بدهیم.

سمیعى اضافه کرد: رویکرد باشگاه استقلال پرهیز از تنش و تشنج و تمرکز بر فعالیت هاى مرتبط با ماموریت هاى باشگاه است اما مجموعه دیگرى که به دلیل بحران ها و تنش هاى مدیریتى و بى ثباتى نگران بروز تغییرات است متوسل به رفتارهاى غیر حرفه اى و غیراخلاقى مى شود که طبیعتا باشگاه استقلال در این موقعیت نمى تواند از حقوق خودش دفاع نکند.

استقلال از دعوت فدراسیون فوتبال استقبال می کند

معاون حقوقى باشگاه استقلال گفت: از فرصت مغتنمى که فدراسیون فوتبال فراهم ساخته استقبال و استفاده مى کنیم چون قطعا قرار است به تخلفات باشگاه رقیب رسیدگى شود. مدیرعامل و سرمربى این باشگاه در مورد پرونده اى اظهار نظرى و موضع گیرى کرده اند که هیچ ارتباط و سمتى در آن ندارند، اقدام به صدور بیانیه اى با هدف تاثیرگذارى در روند رسیدگى به پرونده مى کنند که تخلف آشکار و حرکتى غیر حرفه اى و غیر اخلاقى است. منصوبین و کارمندان آنها هم در بخش روابط عمومى و رسانه اى این باشگاه اقدام به وارد کردن اتهام کذب و توهین به مدیرعامل محترم باشگاه استقلال کرده اند که مستندات مرتبط در این زمینه هم به فدراسیون فوتبال و وزارت محترم ورزش ارائه و موضوع پیگیرى خواهد شد.

وی تصریح کرد: فضاى مطلوب این است که دو طرف در آرامش و با رویکردى حرفه اى در میدان ورزش با هم رقابت کنند اما وقتى یک طرف روى به رفتار غیر حرفه اى و اقدامات ناجوانمردانه آورده باشگاه استقلال یک قدم از حق خودش عقب نشینى نمى کند.