علي پروين سرمربي اسبق تيم فوتبال پرسپوليس که بتازگي عضو هيات مديره و مدير فني تيم فوتبال استيلآذين شده است، دوشنبه شب با علي سعيدلو، رييس سازمان تربيت بدني ،ديدار و گفتگو کرد.

پروین که همواره یکی از گزینه‌های قبول مسوولیت در باشگاه پرسپولیس بوده، در جلسه با سعیدلو برای عضویت در هیات مدیره باشگاه به توافق رسید.

در این نشست که مجید فرخزادی، مشاور سعیدلو، هم حضور داشت، سعیدلو و پروین در مورد مسائل روز فوتبال و پرسپولیس صحبت کردند.

فرخزادي نيز يکي از گزينههاي جدي عضويت در هيات مديره پرسپوليس است